یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۱۴ ۶۳
چچ
تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان

بجنورد
در سفر سهام الدوله بجنوردی به اروپای غربی مقداری تجهیزات جدید اروپایی از کشور اتریش خریداری گردیده بود که بعدا به قشون ایران تحویل شد. کارخانه برقی هم از اروپا آورد که شاید اولین کارخانه برق در ایران بود. این کارخانه در سال ۱۳۲۰ هجری قمری در بجنورد بکار افتاد. کارخانه مذکور دیگ استوانه ای بزرگی داشته که با هیزم و قوه بخار آب کار می کرده است).برگرفته از سفرنامه سهام الدوله بجنوردی(
همزمان کارخانه برقی در سال ۱۳۲۰ ه.ق به همت حاج محمدباقر میلانی معروف به رضایوف در مشهد به کار افتاد. هزینه خرید این کارخانه هشت هزار تومان بود.
در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی توسط شرکت تضامنی برق تاتاری کارخانه برقی در محل کوچه برق فعلی راه اندازی گردید. قدرت مولدهای برق این شرکت مجموعاً ۱۷۰۸ کیلووات بود که مشترکین شهر بجنورد را تغذیه می نمود. نیروگاه فوق در سال ۱۳۴۶ به شرکت برق منطقه ای خراسان تحویل گردید و این شرکت ضمن بهره برداری از نیروگاه تحویلی، نیروگاه جدیدی را در محل جاده تهران احداث نمود که تا سال ۱۳۶۴ فعال بود.

شیروان
در سال ۱۳۱۸شمسی طبق تصمیم مسئولین و معتمدین محلی شیروان یک دستگاه موتور دیزلی ۲۵ اسب که بوسیله تسمه ای چرمی به یک ژنراتور ۱۶ کیلو واتی متصل می گردید، توسط مرحوم شیخ حسین معین خریداری و در دو باب مغازه سمت شمالی ابتدای خیابان امام خمینی، مشرف به میدان شهر نصب گردید که مسئولیت بهره برداری از آن را مرحوم محمد آقا مکانیک )باباخانپور(با کمک حسین مباشری به عهده داشت. موتور دیزلی برق شیروان که با هندل روشن می شد تامین کننده حداکثر ۲۰۰ شعله ۶۰ واتی بود و فلکه شهر (میدان انقلاب(و قسمت ابتدای چهار خیابان اصلی منشعب از این میدان )باغ ملی سابق(را روشنایی می داد در سال ۱۳۴۱ آقایان میرنیا شهردار، بخشدار مرحوم حاج علی نوریان، مرحوم حاج نایبعلی جعفری و مرحوم حاج علی ابراهیم زاده اعضاء انجمن شهر به منظور خرید کارخانه برق به تهران مراجعه و یک دستگاه موتور برق پر قدرت )۳۰۰ کیلوواتی(خریداری کردند که در خیابان نادری سابق (آیت ا... کاشانی(نصب گردید.

اسفراین
برق شهرستان اسفراین برای اولین بار در سال ۱۳۳۵)هجری شمسی(به وسیله نصب یک دستگاه موتور ۱۰۰ کیلو وات توسط شهرداری وقت در محل )قدیم(اداره برق شهرستان، با نصب تیرهای چوبی سفید مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷شبکه شهر به وسیله پیمانکار خارجی در خیابان اصلی شهر اجرا شد. در سال ۱۳۴۲ یک دستگاه مولد برق بلاکستون و در سال ۱۳۴۹ یک دستگاه مولد دیگر به قدرت ۵۰ کیلو وات نصب و شهرداری دارای سه مولد به قدرت ۳۵۰ کیلووات شد. در اواسط سال ۱۳۵۳ مدیریت برق شهر از شهرداری جدا و به برق منطقه ای خراسان واگذار گردید.

مانه و سملقان
برق مورد نیاز منطقه آشخانه از طریق شبکه فشار متوسط با تیرهای چوبی از طریق پست بجنورد تامین می گردید، در سال ۱۳۷۰ با نصب یک پست ۱۳۲ کیلوولت سیار در منطقه قاضی، محدوده مزبور به شبکه سراسری متصل گردید.

جاجرم
برق مورد نیاز منطقه گرمه و جاجرم از طریق احداث نیروگاه سنخواست در سال ۱۳۶۱ به قدرت ۷۰۰ کیلووات و افزایش قدرت آن در سال ۱۳۶۳ به ۱۷۰۰ کیلووات تامین شده است. نیروگاه مزبور در سال ۱۳۶۵ جمع آوری و محدوده مربوط به شبکه ۲۰ کیلووات اسفراین متصل گردید.
در سال ۱۳۷۳ با پایان یافتن پروژه احداث خط ۱۳۲ کیلوولت قاضی به جاجرم، منطقه جاجرم و سنخواست از طریق پست قاضی تامین نیرو شد و در سال ۱۳۷۴ پست ۱۳۲ کیلوولت جاجرم به بهره برداری رسید.

فاروج
در سال ۱۳۴۴ یکدستگاه موتور سه سیلندر ام.و.ام با قدرت ۱۲۰ اسب بخار خریداری شده و در محل آسیاب آقای هاشمی نژاد قوچانی نصب گردید که تولیت آن نیز شهرداری فاروج بعهده گرفت. پس یکسال، یکدستگاه موتور چهار سیلندر بلاکستون با قدرت ۲۰۰ اسب بخار نیز خریداری و در همان محل به عنوان نیروگاه بصورت همزمان استفاده می گردید. شبکه برق فاروج توسط آلمانی ها در سال ۱۳۴۴ احداث شده که هم اکنون نیز مقداری از این شبکه ها که با پایه های فلزی لوله ای احداث شده در حال بهره برداری می باشد در سال ۱۳۵۲ منطقه فاروج تحت پوشش برق منطقه خراسان قرار گرفت