یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱ ۷۰
چچ

وظایف سازمان

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی بر اساس وظائف قانونی خود، مسئولیت تامین انرژی الکتریکی از مبادی ورودی تا نقطه تحویل به مشترکین، و نیز اجرای برنامه های

 • توسعه و اصلاح شبکه های توزیع،
 • فروش انشعاب و انرژی،
 • ارائه خدمات پس از فروش و
 • بهینه سازی مصرف انرژی

را با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی روز و بکارگیری نیروی خلاق و توانمند انسانی را بر عهده دارد. کلیه فعالیت های توسعه، بهبود و پشتیبانی مناسب، مستمر و به روز با استقرار نظام های تعمیرات و نگهداری، استقرار نظام مدیریت دارایی، ارتقاء بهره وری، کاهش تلفات انرژی، کاهش میزان خاموشی ها و نیز توسعه خدمات الکترونیکی با استناد به استانداردهای ملی و بین المللی معتبر به منظور تامین رضایتمندی مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان در سطح شرکت از طریق برنامه استراتژیک کاربردی را از وظائف و تکالیف خود می دانیم. بخشی از فعالیت های اثربخش خود را در چهارچوب موازین زیر
می بینیم:

 • افزایش قابلیت اطمینان شبکه
 • کاهش تلفات انرژی در بخش توزیع
 • کاهش میزان خاموشی ها
 • ارائه خدمات الکترونیکی
 • استقرار مدیریت تحول اداری
 • توسعه شبکه های هوشمند برق
 • بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر

لیست خدمات مورد تایید سازمان های بالادستی که نیاز به ارائه در قالب خدمات الکترونیکی دارند در قسمت شناسنامه خدمات درج شده است. مستندات مربوط به ابلاغیه در قسمت خدمات دولت الکترونیک موجود می باشد.