یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۳۴ ۲۵
طبقه بندی: داخلی
چچ
کمیسیون توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع برق خراسان شمالی نتایج جلسه اخیر خود را تشریح کرد

کمیسیون توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع برق خراسان شمالی نتایج جلسه اخیر خود را تشریح کرد

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، کمیسیون توسعه مدیریت با حضور مدیرعامل، چند تن از مدیران و معاونان شرکت و نماینده شرکت مشاور، تشکیل جلسه داد.

این جلسه با هدف بررسی و ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده پروژه بازطراحی برنامه استراتژیک، نرم افزار اندازه گیری شاخص های کلیدی شرکت و ممیزی نظام آراستگی 5 سین تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، نماینده شرکت مشاور، به معرفی پروژه برنامه استراتژِیک و اهداف و دستاوردهای مورد انتظار، اقدامات انجام شده، تحلیل 4 خواستگاه موضوع استراتژیک، نقشه راه، کارت های امتیازی متوازن و اقدامات آتی این پروژه پرداخت.

دبیر کارگروه تدوین برنامه استراژیک در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: مقرر شد جلسات تخصصی مورد نیاز برای اقدامات آتی پروژه برنامه استراتژیک و HSE به صورت فشرده تر و با مشارکت تمامی واحد ها برگزار شود.

"مریم مستوفیان" ارائه فهرست کامل قابلیت های درونی با عناوین تفکیک شده نقاط قوت و قابل بهبود، بررسی و ارائه نظرات نقشه استراتژِیک از سوی تمامی اعضای کمیسیون و تحویل نتایج بررسی به دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، برگزاری جلسات تخصصی با واحدهای مرتبط با هدف بررسی دقیق تر در وجه مالی و وجه رشد و یادگیری و ارائه نتایج در قالب کارت های امتیازی متوازن، پایش مستمر و مداوم ماهانه نحوه اجرای برنامه ها و پیدا کردن خطاهای احتمالی و به روز رسانی برنامه ها و پیش بینی فعالیت های لازم در این خصوص را از جمله مصوبات این جلسه برشمرد.

وی با بیان ای که انجام ممیزی 5 سین تحت قرارداد جدید از دیگر مصوبات این جلسه بود خاطرنشان کرد: همچنین از مشاور شرکت درخواست شد تا راهکارهای تسری برنامه استراتژیک به تمامی سطوح واحدها و همکاران را ارائه کند.

"مستوفیان" در ادامه از تشکیل کارگروه استقرار سامانه اندازه گیری شاخص های مرتبط با MIS خبر داد و گفت: این کارگروه با رویکرد تعریف انواع شاخص های استراتژیک، فرایندی و نتایج کلیدی عملکرد، ارتباط فرایندها و شاخص ها، امکان تایید نتایج پایش توسط متولی مربوطه، امکان هدف گذاری سالانه و دوره ای برای هر شاخص بر اساس فرمول های تعریف شده، ارائه داشبورد مدیریتی پایش شاخص ها و امکان ارزیابی واحدها در برنامه ارزیابی های داخلی تشکیل خواهد شد.

وی همچنین موافقت با خریداری و استقرار سامانه نرم افزاری همفار با رویکرد اندازه گیری و ارزیابی شاخص های عملکردی را دیگر مصوبه این جلسه 2 ساعته عنوان کرد.