مشخصات سازمان

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

انتهای خیابان طالقانی غربی - نرسیده به میدان بازرگانی
۹۴۱۴۹۹۱۱۸۷
۰۵۸۳۲۲۴۱۵۴۱-۰۳
۰۵۸۳۲۲۴۱۵۴۴
info@nkedc.com
http://www.nkedc.ir

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7 لغایت 15
پنج شنبه از ساعت 7 لغایت 14
a:2:{s:2:"en";s:41:"North Khorasan Electric Distribution Co.";s:2:"fa";s:72:"شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی";}
پیگیری