چهارشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۴۱ ۲۹۱
نوع مناقصه/مزایده: مناقصه
طبقه بندی: پیمانکاران
چچ
مناقصه ساختمان شهرستان راز

مناقصه ساختمان شهرستان راز

سازمان برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
شماره سریال: ۹۶-۳۱۰
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
واحد منتشر کننده: دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ انتشار در رسانه: دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: خرید
مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد: سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
قابل تمدید: خیر
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
مبلغ ضمانت: ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
شرایط دریافت اسناد:

به پیشنهادهای فاقد سپرده وامضـاء , مشروط , مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

فایل های مرتبط
فهرست طبقات
آخرین مناقصات و مزایدات پیمانکاران
پربازدیدترین مناقصات و مزایدات پیمانکاران