• حوزه ستادی

  بجنورد، انتهای خیابان طالقانی غربی، نرسیده به میدان بازرگانی ، کدپستی 9414991187
  ۰۵۸۳۲۲۴۱۵۴۱-۳ ۰۵۸۳۲۲۲۷۰۵۱
 • شهرستان بجنورد

  بجنورد - ابتدای شهرک شاهد
  ۰۵۸-۳۲۳۱۱۸۱۰-۱۴
 • شهرستان اسفراین

  اسفراین - اول جاده سبزوار جنب دانشگاه پیام نور
  ۰۵۸-۳۷۲۶۶۵۵۲-۳
 • شهرستان شیروان

  خیابان امام رضا - مدیریت برق شهرستان شیروان
  ۰۵۸-۳۶۲۲۴۹۰۶-۷
 • شهرستان فاروج

  بلوار آیت الله نجفی قوچانی - مدیریت برق شهرستان فاروج
  ۰۵۸-۳۶۴۲۵۶۰۲
 • شهرستان گرمه

  ۰۵۸-۳۲۵۰۳۷۳۳
 • شهرستان مانه و سملقان

  ۰۵۸-۳۲۹۲۲۴۵۵-۳۲۹۲۵۶۳۳
 • شهرستان راز و جرگلان

  ۰۵۸-۳۲۶۲۳۲۱۱
 • شهرستان جاجرم

  ۰۵۸-۳۲۲۷۷۷۰۵
پیگیری